Vingroup dự kiến phát hành cổ phiếu tỷ lệ 22,5%, nâng vốn điều lệ lên ngang ngửa Vietcombank

Vingroup dự kiến phát hành cổ phiếu tỷ lệ 22,5%, nâng vốn điều lệ lên ngang ngửa Vietcombank
3.75 (75%) 12 votes

Vingroup-copy-1024x850

Thời gian dự kiến tăng vốn là Quý IV năm 2016.

Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã: VIC) vừa thông báo tờ trình của HĐQT xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn.

Theo đó, Vingroup sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 1.000:225 (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được quyền nhận thêm 225 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 484.477.828 cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá gần 4.845 tỷ đồng.

PC_Nhin_tu_cau_ban_dem_1

Nguồn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn đến thời điểm 31/03/2016 là 7.305 tỷ đồng. Cổ phần phát hành thêm từ việc phân chia thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian dự kiến tăng vốn là Quý IV năm 2016.

Sau đợt tăng vốn này, Vingroup nâng số cổ phần lưu hành lên 2.637.712.620 cổ phần. Vốn điều lệ tăng thêm 4.844,8 tỷ đồng và đạt 26.377 tỷ đồng.

Tin liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ MỜI THAM DỰ LỄ RA MẮT


Họ và tên (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Tên dự án

Nội dung